Polityka prywatności – obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych

 

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna.

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma Żabka Hurtownia Porcelany (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.hurtowniaporcelany.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.
W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.
Administratorem Państwa danych jest: Żabka Hurtownia Porcelany, Monika Fluder, ul. Wapienna 30, 64-920 Piła.

 

1. Dane dostępowe i hosting

Ze stron firmowych administrowanych przez naszą firmę można korzystać bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje jednak automatycznie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych, dostawcę usług internetowych oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są zbierane i analizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wszystkie powyższe dane w terminie trzydziestu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie podlegają procesowi anonimizacji. 

 

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta (zakres i cel przetwarzania danych)

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy je Państwo przekazują w momencie złożenia zamówienia na sklepie internetowym lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy kupna produktów lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane (m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail, płeć).
Z przekazanych przez Państwa (również telefonicznie) danych korzystamy w celu wykonania umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy sklep@hurtowniaporcelany.pl

 

3. Przekazywanie danych

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
Na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu, prezentacji i administracji stron internetowych. Wszystkie dane, które zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy.

Nasz usługodawca i firma hostingowa ma siedzibę na terenie Polski i Niemiec, krajów należących do Unii Europejskiej.

Usługi płatności elektronicznych dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji bankowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli posiadają Państwo konto u tych dostawców. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Usługi odroczonych płatności elektronicznych dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
Dane są przekazywane tylko dla zamówień przy których klient wybierze taką opcję płatności
Sklep przetwarza dane celem :
- przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- obsługi i rozliczania przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- przekazania niezbędnych danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W celu świadczenia usługi odroczonych płatności, sklep może przekazać Państwa dane osobowe do spółki Twisto Polska sp. z o.o. lub banku ING w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Usługi dostawy towarów przez zewnętrznego usługodawcę
W celu wykonania umowy kupna przedmiotów na naszym sklepie internetowym, przekazujemy Państwa dane adresowe i numer telefonu firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, (jest to niezbędne w celu doręczenia zamówionych towarów).

Firma kurierska lub spedycyjna z usług której obecnie korzystamy jest zawsze wskazana na naszych stronach internetowych

Usługi reklamy e-mailowej po zapisaniu się do newslettera – zewnętrzny usługodawca
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z podanego przez Państwa adresu poczty elektronicznej celem przesyłania Państwu nowości i ofert dostępnych na naszym sklepie internetowym na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka (odnośnika) zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail z listy subskrypcyjnej.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej  

 

4. Analityka internetowa i profilowanie reklamowe

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. –Google Analytics. Służy to ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty dla klientów. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
Nasza strona internetowa korzysta również z z narzędzi do profilowania i wyświetlania reklam internetowych usług Google AdWords, Facebook i Homebook (Domodi), Wszystkie te narzędzia korzystają z plików cookies przeglądarki użytkownika mierząc skuteczność prowadzonych działań na w.w. portalach oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy celem prezentacji wybranej oferty naszego sklepu. Pliki Cookies i dane gromadzone są opisane szerzej w kolejnym punkcie

 

5. Cookies i samodzielne zarządzanie nimi

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

4. blokowania lub usuwania cookies.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

  

6. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Połączenie z naszym sklepem internetowym korzysta m.in. z szyfrowania i certyfikatów zabezpieczeń typu SSL

Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, niewymienionych w punkcie 3

 

7. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych Żabka Hurtownia Porcelany Monika Fluder   ul. Wapienna 30   64-920 Piła sklep@hurtowniaporcelany.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie https://hurtowniaporcelany.pl/kontakt

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Organem nadzorczym wobec sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń (np. gwarancja na produkty kupione w naszym sklepie internetowym, terminy wynikające z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych).

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego (np. wysyłka newslettera). W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 

9. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).